LY GIẤY 6.5 OZ (180ml )  8 products.

 • Hoàn Thành

  Thông tin chi tiết ly giấy 6.5oz: Sản phẩm: Ly giấy 6.5oz cao cấp Nguyên liệu: Giấy nhập khẩu Indonesia Chất liệu: 1PE (dùng cho nóng) Dung tích: ~180 ml Đường kính miệng: 70mm Đường kính đáy: 49mm Chiều cao: 70mm Báo giá cực tốt  cho nhà hàng, quán ăn , Coffee, Trà sữa, quán bar ......

 • Hoàn Thành

  Thông tin chi tiết ly giấy 6.5oz: Sản phẩm: Ly giấy 6.5oz cao cấp Nguyên liệu: Giấy nhập khẩu Indonesia Chất liệu: 1PE (dùng cho nóng) Dung tích: ~180 ml Đường kính miệng: 70mm Đường kính đáy: 49mm Chiều cao: 70mm Báo giá cực tốt  cho nhà hàng, quán ăn , Coffee, Trà sữa, quán bar ......

 • Hoàn Thành

  Thông tin chi tiết ly giấy 6.5oz: Sản phẩm: Ly giấy 6.5oz cao cấp Nguyên liệu: Giấy nhập khẩu Indonesia Chất liệu: 1PE (dùng cho nóng) Dung tích: ~180 ml Đường kính miệng: 70mm Đường kính đáy: 49mm Chiều cao: 70mm Báo giá cực tốt  cho nhà hàng, quán ăn , Coffee, Trà sữa, quán bar ......

 • Hoàn Thành

  Thông tin chi tiết ly giấy 6.5oz: Sản phẩm: Ly giấy 6.5oz cao cấp Nguyên liệu: Giấy nhập khẩu Indonesia Chất liệu: 1PE (dùng cho nóng) Dung tích: ~180 ml Đường kính miệng: 70mm Đường kính đáy: 49mm Chiều cao: 70mm Báo giá cực tốt  cho nhà hàng, quán ăn , Coffee, Trà sữa, quán bar ......

 • Hoàn Thành

  Thông tin chi tiết ly giấy 6.5oz: Sản phẩm: Ly giấy 6.5oz cao cấp Nguyên liệu: Giấy nhập khẩu Indonesia Chất liệu: 1PE (dùng cho nóng) Dung tích: ~180 ml Đường kính miệng: 70mm Đường kính đáy: 49mm Chiều cao: 70mm Báo giá cực tốt cho nhà hàng, quán ăn , Coffee, Trà sữa, quán bar ......

 • Hoàn Thành

  Thông tin chi tiết ly giấy 6.5oz: Sản phẩm: Ly giấy 6.5oz cao cấp Nguyên liệu: Giấy nhập khẩu Indonesia Chất liệu: 1PE (dùng cho nóng) Dung tích: ~180 ml Đường kính miệng: 70mm Đường kính đáy: 49mm Chiều cao: 70mm Báo giá cực tốt  cho nhà hàng, quán ăn , Coffee, Trà sữa, quán bar ......

 • Hoàn Thành

  Thông tin chi tiết ly giấy 6.5oz: Sản phẩm: Ly giấy 6.5oz cao cấp Nguyên liệu: Giấy nhập khẩu Indonesia Chất liệu: 1PE (dùng cho nóng) Dung tích: ~180 ml Đường kính miệng: 70mm Đường kính đáy: 49mm Chiều cao: 70mm Báo giá cực tốt  cho nhà hàng, quán ăn , Coffee, Trà sữa, quán bar ......

 • Hoàn Thành

  Thông tin chi tiết ly giấy 6.5oz: Sản phẩm: Ly giấy 6.5oz cao cấp Nguyên liệu: Giấy nhập khẩu Indonesia Chất liệu: 1PE (dùng cho nóng) Dung tích: ~180 ml Đường kính miệng: 70mm Đường kính đáy: 49mm Chiều cao: 70mm Báo giá cực tốt  cho nhà hàng, quán ăn , Coffee, Trà sữa, quán bar ......